ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY

Architektonické studie

Architektonická studie je jednou z nejdůležitějších fází přípravy stavby. Architekt se seznamuje se záměrem investora, definuje se přesné zadání a hledá se řešení k naplnění představ investora.

Architektonická studie obsahuje:

 • příprava podkladu pro projektování (vizuální prohlídka, fotodokumentace)
 • koncepční dispoziční návrh ve skicách
 • projednání a odsouhlasení konceptu s investorem
 • dopracování odsouhlaseného konceptu návrhu do stupně architektonické studie (půdorys, řez, pohledy)
 • 3D model - základní
 • Vypracování detailních vizualizací objektu

Urbanistické studie

Územně plánovací podklad, který řeší územně technické, urbanistické a architektonické podmínky využití území. 

Návrhy interiérů

Koncepční část obsahuje:

 • Digitalizace projektové dokumentace prostoru, popřípadě jeho zaměření a fotodokumentace stávajícího stavu.
 • Vyhotovení 2D půdorysů dispozičních úprav, včetně návrhu interiérového vybavení, představách o materiálového řešení
 • Zhotovení digitálního 3D modelu řešených prostor
 • Návrh konceptu designu ve variantách
 • Vyhotovení vizualizací jednotlivých prostor ve zvolené variantě k presentaci

Technická část obsahuje:

 • Technické 2D půdorysy s návrhem řešení
 • Pohledy na stěny s návrhem řešení a pozicí koncových prvků jednotlivých systémů vnitřního vybavení prostor
 • výkresy sparořezů obkladů a dlažeb
 • specifikace navrhovaných prvků (obklady, dlažby, sanitární vybavení, armatury, vypínače, osvětlení apod.)
 • rozměrové rozkreslení navržených atypických prvků interiéru sloužící jako podklad pro zpracování výrobní dokumentace dodavatele

Fit-out komerčních prostor

Nabízíme komplexní služby v oblasti interiérových fit-out projektů. Zaměřujeme se na projekty kancelářských a obchodních interiérů v novostavbách i v rekonstrukcích.

Pomůžeme Vám zvolit design interiéru, který bude nejlépe prezentovat Vaši společnost. Navrhneme Vám prostory, v nichž se budete cítit příjemně

Zahradní architektura

Nabízíme kompletní služby v oblasti návrhu a realizace zahrad. 

Vizualizace

Chcete prezentovat svůj objekt, interiér nebo výrobek ještě před tím, než bude realizován. Zpracujeme Vám detailní vizualizace pro účely marketingových prezentací.