NÁVRHY INTERIÉRŮ

Návrhy interiérů

Koncepční část obsahuje:

  • Digitalizace projektové dokumentace prostoru, popřípadě jeho zaměření a fotodokumentace stávajícího stavu.
  • Vyhotovení 2D půdorysů dispozičních úprav, včetně návrhu interiérového vybavení, představách o materiálového řešení
  • Zhotovení digitálního 3D modelu řešených prostor
  • Návrh konceptu designu ve variantách
  • Vyhotovení vizualizací jednotlivých prostor ve zvolené variantě k presentaciTechnická část obsahuje:

  • Technické 2D půdorysy s návrhem řešení
  • Pohledy na stěny s návrhem řešení a pozicí koncových prvků jednotlivých systémů vnitřního vybavení prostor
  • výkresy sparořezů obkladů a dlažeb
  • specifikace navrhovaných prvků (obklady, dlažby, sanitární vybavení, armatury, vypínače, osvětlení apod.)
  • rozměrové rozkreslení navržených atypických prvků interiéru sloužící jako podklad pro zpracování výrobní dokumentace dodavatele