Dokončení stavby apartmánového domu v Harrachově

23.11.2020

Polyfunkční objekt je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepená dřevostavba s pultovou střechou. Objekt je architektonicky soudobou stavbou, která však svým měřítkem, členitostí a použitými materiály respektuje stávající prostředí horského střediska. Záměrem stavebníka i tvůrců je obohatit dané prostředí o kvalitní novostavbu v celkovém pojetí i detailu. Při návrhu byly zohledněny požadavky na odolnost a bezpečný provoz v letních i zimních měsících, kdy horské prostředí a klima klade zvýšené nároky na řešení detailů střech a fasád.