Dokončení stavby DA Přerov - uvedení do zkušebního provozu

19.04.2023