BYTOVÉ DOMY

Obytný komplex Zlín Boněcko II                          2020

BD Praha 13 - Řeporyje - povolování stavby
2019  

BD Cheb I
2018 

Obytný soubor Zlín - povolování stavby
2020

BD Cheb II                                                        2018

Bytový komplex Kunice 
2018

BD Praha 2 - rekonstrukce - stavba probíhá
2020