BYTOVÉ DOMY

BD Cheb
2018 

BD Praha 13 - Řeporyje - povolování stavby
2019  

Obytný soubor Zlín - povolování stavby
2020

Bytový komplex Kunice 
2018

BD Praha 2 - rekonstrukce - stavba probíhá
2020