Bytový komplex Nám. P. Holého – Cheb

V roce 2010 provedeny koncepční projektové práce na výstavbu bytového komplexu na nám. P. Holého v Chebu. Koncepční studie uvažuje s vestavbou bytových domů do stávající zástavby a nově koncipované doplnění stávajícího městského bloku. Navržené objekty vytváří průchozí strukturu nabízející střídání soukromých, polosoukromých i veřejných prostorů, na které v parteru domů navazují odpovídající funkce využití (parkování, nebytové prostory obchodů a kavárny). Architektura navrhovaných objektů vytváří lidsky příjemné měřítko a nechává působit zamýšlené materiály.
Součástí projektu je finanční analýza realizace projektu.

Kategorie Bytové domy
Místo
Rozsah Koncept
Investor soukromý investor
Rok 2010