Rekonstrukce venkovského stavení – východní Čechy - realizace

V roce 2010 navržena rekonstrukce venkovského stavení ve východních Čechách. Záměrem projektu je nalézt vhodnou míru nového zásahu, znovu povznést charakter původní architektury a exteriér pouze nenásilně doplnit užitím novodobých architektonických prvků.
Architektonická studie rozpracována do projektu pro stavební povolení, prováděna inženýrská činnost završená ziskem stavebního povolení. Po celou dobu stavby vykonáván autorský dozor a doplňovány dílčí návrhy detailních řešení pro provedení. Realizace dokončena v roce 2012.

Kategorie Rodinné domy
Místo
Rozsah Realizace
Investor soukromý investor
Rok 2012