OC Novodvorská – přístavba

Předmětem projektu zpracovaném v roce 2010 je přístavba objektu obchodního centra OC Novodvorská v Praze 4.
Přístavba/novostavba obchodního centra je navržena do volného prostoru – proluky mezi dvěma stávajícími pavilony objektů občanské vybavenosti, realizovaných v šedesátých letech 20. století. Navržený objekt je situován do prostoru „atria“, které je vytvořeno pavlačovými konstrukcemi komunikačně spojujícími 2. NP stávajících pavilonů. Objekt obdélníkového půdorysu navržen jako dvoupodlažní o rozměrech cca 31 x 20 m s rovnou střechou.

Kategorie Obchodní centra
Místo
Rozsah Studie, projekt k územnímu řízení
Investor Manhattan Development s.r.o.
Rok 2010