Návštěvnický sál Královský pivovar Krušovice

Kategorie Kulturní stavby
Místo
Rozsah Architektonická studie, studie interiéru, prováděcí dokumentace interiéru
Investor HEINEKEN Česká republika
Rok 2013