Showroom MARAZZI

Předmětem projektu zpracovaného v roce 2010 je vybudování objektu showroomu (vzorkové prodejny) italského výrobce dlažeb a obkladů Marazzi. v ploše showroomu budou rozmístěny prezentační panely se vzorky jednotlivých obkladových řad a jednací pult zároveň plnící i funkci baru. Pro delší jednání nebo shlédnutí video-prezentací slouží zasedací místnost. Objekt je navržen pro prezentaci výrobků a nikoliv pro výrobu nebo prodej.
Architektonické řešení vychází z tvarosloví krystalického lomení jednotlivých ploch, pracuje s velkoformátovými deskami a velkoplošným systémovým zasklením. Dispoziční a interiérové řešení je navrženo v souladu s celkovou krystalickou estetikou.

Kategorie Obchodní centra
Místo
Rozsah Studie, projekt k územnímu řízení
Investor Altor s.r.o.
Rok 2010