Satalický dvůr

V roce 2012 provedeny koncepční a projektové práce na ověřovací studii řešící základní funkční a prostorové možnosti využití území tzv. Satalického dvora v městské části Praha – Satalice. Jedná se o rekonverzi bývalého hospodářského statku tvořícího historické jádro čtvrti.
Jednou z prověřovaných variant je využití pro tzv. Rezidenční centrum tance a pohybového umění. Po vzoru obdobných zařízení v Evropě, zvážení možností a potřeb takového zařízení a analýze vhodnosti řešeného území studie shledává velmi dobré podmínky pro tento účel.
Objekt bývalých hospodářských stájí obsahuje jednolodní prostor zaklenutý valenou klenbou, který je vhodný pro čtyři tréninkové sály s nezbytným zázemím. k této budově návrh přidává novostavbu hlavního sálu s hledištěm pro prezentace představení a společně tvoří jednotný celek s prostory foyeru a kavárny.

Kategorie Školství
Místo
Rozsah Koncept
Investor CheckPointArt o.p.s.
Rok 2012