Dům pro seniory

Další možností budovy mateřské školky je její možná přeměna na domov pro seniory. Vnitřní dispozice je rozčleněna na jednotlivé ubytovací jednotky a společné prostory s využitím zázemí kuchyně a víceúčelového sálu jakožto jídelny. Tato úprava dává již realizované budově novou funkční náplň a tudíž její efektivní zhodnocení v případě, že odezní potřeba využití pro školství.
V případě potřeby lze samozřejmě objekt realizovat rovnou pro potřeby domova pro seniory a optimalizovat jeho kapacitu. Toho lze dosáhnout např. dostavbou 2.NP s dalšími ubytovacími prostorami. Za účelem vertikálního propojení obou podlaží lze jednoduše vestavět potřebné schodiště a výtahy do volných prostor atria a bez problémů je napojit na stávající komunikační prostory. Pro pobytové venkovní plochy s přímou návazností na byty je možné využít střešní terasu na úrovni 2.NP.

Kategorie Školství
Místo
Rozsah Studie
Investor ARCHZONE architects
Rok 2011