Rekonstrukce administrativních prostor Staropramen StarBev - STUDIE

Rekonstrukce kanceláří StarBev z roku 2010. Na začátku projektu proveden komplexní průzkum prostorových a provozních požadavků jednotlivých oddělení. Na základě těchto vstupních informací zpracována koncepční studie, architektonická studie a návrh interiéru. Následně projekty pro stavební povolení a pro provedení stavby. Kompletní projektová dokumentace zpracována za šest týdnů od zahájení akce a stavba realizována za osm týdnů. V takto náročném harmonogramu byl autorský dohled nad prováděnými stavebními pracemi prováděn téměř nepřetržitě.

Kategorie Administrativa
Místo
Rozsah Studie, návrh interiéru, projekt pro stavební povolení, autorský dozor
Investor Pivovary Staropramen s.r.o.
Rok 2010