Pivovary Staropramen – architektonické studie

V roce 2010 až 2011 provedeny další studie v areálu pivovaru. Studie řeší optimání rozmístění jednotlivých pracovních oddělení společnosti s  ohledem na jejich vzájemnou spolupráci, prostorové požadavky a technické řešení.

Důraz kladen na moderní ráz nových kancelářských prostor se zachováním odkazů k historii pivovaru.
Studie velkého rozsahu řeší dvě stávající administrativní budovy, vnitřní nádvoří areálu, zázemí výrobních prostor a obsahují i úpravy návštěvnického centra pivovaru.

Na základě těchto studií dopracovány projekty v rozsahu pro stavební povolení a na některé z nich zpracován detailní návrh interiéru

Kategorie Administrativa
Místo
Rozsah Studie
Investor Pivovary Staropramen s.r.o.
Rok 2011