Rekonstrukce administrativních prostor Staropramen StarBev - REALIZACE

Rekonstrukce kanceláří StarBev z roku 2010. Na začátku projektu proveden komplexní průzkum prostorových a provozních požadavků jednotlivých oddělení. Na základě těchto vstupních informací zpracována koncepční studie, architektonická studie a návrh interiéru. Následně projekty pro stavební povolení a pro provedení stavby. Kompletní projektová dokumentace zpracována za šest týdnů od zahájení akce a stavba realizována za osm týdnů. V takto náročném harmonogramu byl autorský dohled nad prováděnými stavebními pracemi prováděn téměř nepřetržitě.

Kategorie Administrativa
Místo
Rozsah Realizace
Investor Pivovary Staropramen s.r.o.
Rok 2011