Dva rodinné domy

Návrh dvojice rodinných domů v Praze – Suchdole zpracován ve stupni architektonické studie a dokumentace návrhu na úpravu směrné části územního plánu. Domy jsou navrženy na modulové osnově SKELETSYSTEMu tak, aby v maximální míře splňovaly požadavky zadavatele a zároveň reflektovaly zastavovací poměry v území.
Architektonickým záměrem je vytvoření dvou domů se stejným stylem designu, které ale nejsou identické a společně vytvářejí harmonickou kompozici malého obytného souboru. Vnější vzhled objektů je založen na kombinaci omítnutých ploch a sestav oken navržených v horizontálních nebo vertikálních sestavách s meziokenními prvky z velkoformátových tmavých fasádních desek. Pobytové terasy jsou doplněny ocelovými pergolami, které zjemňují celkový výraz domů. Barevnost je navržena v jemných odstínech, jednotlivé plochy jsou barevně komponovány s ohledem na celkový výraz souboru.
Celkové řešení podtrhuje společný design hraničních plotů a zdí sjednocující oba domy do jediného komplexu.

Kategorie Rodinné domy
Místo
Rozsah Studie
Investor soukromý investor
Rok 2013