Přístavba rodinného domu

Návrh přístavby stávajícího rodinného domu v Praze – Suchdole vypracován ve stupni architektonické studie a projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení podporovaného inženýrskou činností zakončenou vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení. Přístavba o velikosti samostatného dvoupodlažního rodinného domu s dvougaráží je dispozičně i energeticky napojena na stávající objekt. SKELETSYSTEM je s výhodou využit pro svou schopnost rychlého vytvoření nosné konstrukce domu včetně jednotlivých podlažních desek a zároveň schopnost citlivého bodového řešení základů minimalizujícího vliv přístavby na stávající dům.
Architektonické řešení vnějšího vzhledu navrhované přístavby pracuje s okenními sestavami velkoformátových francouzských oken, které jsou doplněny meziokenními pásy z dřevěných vertikálních lamel, v kompozici s plnými stěnami řešenými v omítce.

Kategorie Rodinné domy
Místo
Rozsah Studie, dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, IČ
Investor soukromý investor
Rok 2012