Bytový areál Tábor

V roce 2010 zpracována architektonická studie bytové zástavby v Komenského ulici, Tábor. Koncept architektonického řešení navrhovaného objektu je založen na principu citlivého hmotového doplnění celého řešeného bloku.
Hlavní hmota obytných podlaží navrhovaného domu je rozdělena do dvou částí, které jsou umístěny do nejvýhodnějších pozic vzhledem k možnosti oslunění bytů a zároveň pozic vytvářejících svou kompozicí dojem uzavřeného a privátního vnitrobloku. Princip společných domovních komunikací je navržen velmi úsporně pomocí společné pavlače ze severní a východní strany objektu. Pavlače jsou velmi efektivně napojeny na jedno společné schodiště a výtah umístěné do optimální pozice i z hlediska požárního úniku. Východní část pozemku, která sousedí s tělesem dráhy je využita pro parkování rezidentů a návštěvníků komerčních prostor.

Kategorie Bytové domy
Místo
Rozsah Koncept
Investor soukromý investor
Rok 2010