Přístavba výrobních a bytových prostor

Návrh přístavby stávajícího objektu v Čakovičkách u Prahy reaguje na zadání vytvořit polyfunkční objekt s prostory pro drobnou výrobu v 1.NP a bytovou jednotkou na úrovni 2.NP. Tvarově složitý pozemek je přístavbou zastavěn tak, aby výrobní prostory ústily do nově definovaného atria před stávajícím domem a bytové prostory využívaly orientaci do privátní části zahrady s bazénem.
Koncepce přístavby využívá SKELETSYSTEM a jeho schopnost většího rozponu nosných prvků, který umožňuje bezproblémový návrh velkých nedělených prostor pro výrobu a zároveň volnost dispozičního řešení rezidence.
Architektonický návrh pracuje s kontrastním řešením fasád 1.NP, kdy jsou použity velkoplošné tmavé fasádní desky společně s celoplošným prosklením do atria, a fasád obytné části 2.NP, které jsou tvořeny obkladem z dřevěných lamel a velkými francouzskými okny. Obytná část je rozdělena v ose navazující na vstupní schodiště celoprosklenou částí oddělující hlavní obytný prostor od ložnicové části a umožňující vizuální i komunikační spojení s privátní částí zahrady.

Kategorie Rodinné domy
Místo
Rozsah Studie
Investor soukromý investor
Rok 2012