Víkendový rodinný dům

V roce 2012 vypracován architektonický návrh a projekt pro stavební povolení na víkendový rodinný dům v Jiřicích u Zruče nad Sázavou. Dům o minimální velikosti je navržen na půdorysu jediného modulu SKELETSYSTÉMU. Železobetonová prefabrikovaná konstrukce použita pro stavbu 1.NP, podkroví řešeno jako dřevostavba.
Objekt vytváří vlmi kompaktní formu archetypálního tvarosloví domu se sedlovou střechou. Ta je nasazena asymetricky, v kompozici s okenními otvory, které vytvářejí do vnějšího pláště domu "výřezy" umožňující výhled. Materiálem fasády jsou dřevěné latě osazené s mezerami ve vertikálním směru. Ty obalují dům i v rovině střechy a vytváří tak dojem jediného tělesa z něhož je dům vyřezán.

Kategorie Rodinné domy
Místo
Rozsah Studie, dokumentace pro stavební povolení
Investor soukromý investor
Rok 2012