Domov pro seniory

V roce 2011 vypracována architektonická studie na Domov pro seniory v Horažďovicích pro cca 100 lůžek. Návrh zpracován pro zadavatele Město Horažďovice, jehož záměrem je vybudovat kapacitní a koncentrované zařízení pro krátkodobé i dlouhodobé pobyty seniorů s odpovídajícím komplexním rozsahem péče a služeb pro obyvatele města a spádového území.
Objekt je navržen nikoliv po vzoru nechvalně známých Domovů důchodců, ale jako soudobý rezidenční komplex budovaný ve vyspělých evropských zemích.
Objekt je rozdělen do dvou základních částí, a to dvoupodlažní vstupní část se společenským a terapeutickým zázemím a třípodlažní část rezidence s jednotlivými apartmány.
Komplex je zasazen do svažitého pozemku zahrady stávajícího areálu městské nemocnice, je vybaven plochou pro parkování návštěvníků a architektonicky upravenou plochou pobytové zahrady, která nabízí různé způsoby venkovních aktivit pro rezidenty a která navazuje na sousední parkovou plochu nemocnice.

Kategorie Zdravotnictví
Místo
Rozsah Studie
Investor Město Horažďovice
Rok 2011