Centrum sociálního bydlení a služeb

V roce 2010 zpracována koncepční ideová studie na dostavbu areálu objektu bývalé porodnice v Opavě. v těsném sousedství je navržena budova lékařského domu s ordinacemi, rehabilitačními prostory a lékárnou, dále je areál doplněn o polyfunkční blok. 1.NP a 2.NP je věnováno pronajímatelným prostorům obchodů, služeb a kanceláří, další nadzemní podlaží jsou využita na byty. Parkování je připraveno v suterénních společných garážích. Přilehlý parter objektů a zahrada vnitrobloku jsou architektonizovány a upraveny jako veřejné pobytové.
Navržené budovy polyfunkčního bloku využívají velké prosklené plochy a zapuštěné pobytové lodžie, vytvářejí možnost živého parteru směrem k obvodovým ulicím a zároveň chrání klidnější prostředí zahrady ve vnitrobloku.

Kategorie Zdravotnictví
Místo
Rozsah Studie
Investor VCES property development a.s
Rok 2010