Bytové domy Cheb

Návrh zástavby v blízkosti ulice Koželužská v Chebu vypracován ve stupni architektonické studie v roce 2012. Atraktivní pozemek v těsné blízkosti nábřeží řeky Ohře, s nádherným výhledem na panorama historické části města navržen k zástavbě dvěma bytovými domy o dvou nadzemních podlažích. Ve větším z nich integrovány na úrovni 1.NP nebytové prostory pro kancelář, obchod nebo kavárnu, parkování pro rezidenty v dvougarážích na úrovni parteru.
Koncepcí návrhu zástavby je vytvoření členitého prostředí soukromých a polosoukromých venkovních zahrad s terasami, které navazují na hlavní obytné prostory jednotlivých bytů. Domy svým půdorysným tvarem tyto prostory vymezují a zároveň umožňují z teras a oken obytných místností výhledy k řece na panorama města.
Konstrukčně jsou domy připraveny na použití SKELETSYSTEMu, navržená dispozice přejímá zásady jeho modulace a výhodnost při použití pro různé typologické druhy.
Architektonické řešení je založeno na práci s čistými světlými plochami omítek a sestavami velkých okenních ploch rámovaných tmavým dřevěným obkladem ostění.

Kategorie Bytové domy
Místo
Rozsah Studie
Investor VesInvest Cheb s.r.o.
Rok 2012